لیست دوره های آموزشی

کانال ما را در تلگرام دنبال کنید.

دوره های آموزشی GIS و پایگاه داده مکانی (GeoDatabase)
ردیفعنوان دورهپیش نیازتاریخ شروع دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)سرفصلرزروثبت ناموضعیت
1
ArcGIS مقدماتی
رزرو
40
5,000,000
2
ArcGIS پیشرفته
1
رزرو
40
5,000,000
3
QGIS

رزرو
40
4,000,000
4
پایگاه داده مکانی
-GeoDatabase

1
15 اردیبهشت
36
4,800,000
5
Spatial SQL Server
1
26 آذر ماه – ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰
27
3,500,000
دوره های آموزشی سنجش از دور (Remote Sensing) و تحلیل تصاویر ماهواره ای
ردیفعنوان دورهپیش نیازتاریخ شروع دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)سرفصلرزروثبت ناموضعیت
1
سنجش از دور – نرم افزار ENVI
21 آبان ماه- ۱۳الی ۱۷
44
4,500,000
2
پردازش تصاویر ماهواره ای – Matlab
رزرو
48
4,500,000
3
پردازش شی – مبنای تصاویر eCognition
رزرو
30
2,500,000
4
پردازش تصاویر Radar
28 آبان ماه – ۱۳ الی ۱۷
24
3,500,000
5
پردازش داده Lidar
رزرو
16
2,500,000
دوره های آموزشی برنامه نویسی مکانی (ArcObjects)
ردیفعنوان دورهپیش نیازتاریخ شروع دورهمدت (ساعت)شهریه (ریال)سرفصلرزروثبت ناموضعیت
1
برنامه نویسی IDL – نرم افزار ENVI

15 اردیبهشت
36
4,800,000
2
برنامه نویسی #C و شی گرایی

رزرو
40
4,000,000
3
برنامه نویسی ویندوز( VS 2014)
2 رزرو
48
4,500,000
4 پایتون در ArcGIS – مقدماتی

16 تیر ماه
40
5,500,000
5 پایتون در ArcGIS – پیشرفته
4
26 خرداد ماه
40
6,000,000
6
ArcObjects مقدماتی – #C
2
26 خرداد ماه
44
5,500,000
7
ArcObjects پیشرفته – ArcEngine
2-6 19 خرداد ماه
40
6,000,000
8
مبانی WebGIS
23 تیر ماه
40
4,000,000
9
JavaScript – WebGIS – ArcGIS Server
8
23 تیرماه
36
5,500,000
10
OpenSource – WebGIS
8
بزودی
36
6,500,000
11
WebGIS – GoogleMaps API

رزرو
32
4,000,000
12
JavaScript – MobileGIS

بزودی
32
5,200,000
پروژه های سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
درخواست انجام پروژه واریز مبلغ

مراحل ثبت نام

به منظور ثبت نام هر یک از دوره های آموزشی، هزینه دوره مورد نظر را به شماره کارت ۵۸۷۶-۹۵۹۳-۹۹۱۸-۶۰۳۷ بانک ملی، بنام مصطفی قیاسوند انتقال دهید. پس از پرداخت شهریه، کد رهگیری دریافتی و مشخصات دوره را از طریق فرم ثبت نام ارسال نمایید.