استقرار

ما در شرکت سیستم اطلاعات مکانی دانش فضا معتقدیم، راه اندازی یک سیستم در یک سازمان از مهمترین بخش‌های موفقیت نرم افزار می‌باشد. توجه و تمرکز بر نحوه راه‌اندازی، دقت در فرآیندهای موجود در سازمان و خبره بوده کارشناسان اجرایی در نحوه پیاده سازی، دلیل موفقیت ماست. ما سعی می‌کنیم با توجه به نیاز سازمان مشتری، در طول مدت تعیین شده در قرارداد، به بهترین شكل، اهداف سازمان را پیاده سازی نماییم.
تجربه ما در این سال‌ها باعث شده تا با مجموعه‌ای از روال‌ها، مستندات و ابزار هاي مناسب، خدماتی در خور شایستگی مشتری را عرضه کنیم.

در فرآیند استقرار سیستم، هدف گذاری بر اساس نیاز مشتری مشخص شده و سپس با توجه به آموزش‌هایی که قبل از این فاز صورت گرفته، کلیه کاربران و مدیران پروژه در جهت عملیاتی کردن راهکارها هدایت می‌شوند. در این مرحله نظارت دقیق و مستقیم کارشناسان خبره شرکت سیستم اطلاعات مکانی دانش فضا ضامن استقرار سیستم متناسب با هدف گذاری انجام شده می‌باشد.

مزایای راه‌اندازی نرم‌افزار توسط شرکت دانش فضا:

  • صرفه جويي در زمان، هزينه و مديريت ريسک پروژه و جلوگيري از دوباره کاري
  • افزايش کيفيت اطلاعات مورد بهره‌برداري از نرم‌افزار با توجه به تجارب موفق در صنايع مشابه
  • قابل اتکا بودن گزارشات و اطلاعات و انطباق آنها با استانداردها و قوانين (قابل دفاع بودن گزارشات و اطلاعات پس از اتمام پروژه)
  • اصلاح فرآيندها و نحوه گردش کار با توجه به نيازهاي موجود
  • کنترل دقيق زمان، هزينه، منابع و ….
  • تهیه گزارشات متنوع و مرتبط با پروژه
  • شفاف‌ بودن اقلام قابل تحويل در پايان پروژه مانند گزارشات ترازها، صورتهاي مالي، بهای تمام شده و …