تماس با دفتر مرکزی شرکت

فکس : ۸۸۹۸۱۵۴۳ 

کد پستی : ۱۴۱۵۷۷۵۱۶۱

پست الکترونیکی : info@daneshfaza.com

تلفن همراه : ۰۹۱۹۵۳۷۰۰۴۵

تلفن دفتر : ۸۸۹۸۱۵۴۳-۸۸۹۸۱۵۱۳-۸۸۹۸۱۵۰۶- ۸۸۹۶۱۱۰۲

آدرس: تهران – خيابان فاطمي – خيابان چهارم – كوچه شهرام – پلاك ۱- طبقه اول – واحد۱

نقشه گوگل

ارسال پیام