دوره آموزشی پایگاه داده مکانی (GeoDatabase)

 • نام دوره
 • دوره آموزشی GeoDatabase
 • مدت (ساعت)
 • 36
 • شهریه (ریال)
 • 4,800,000

سرفصل دوره آموزشی

 • شناخت مفاهیم  GeoDatabase
 • بررسی انواع GeoDatabase و ایجاد آنها: Enterprise GeoDatabase، File GeoDatabase، Personal GeoDatabase
 • شناخت انواع روش های برقراری ارتباط با GeoDatabase و استفاده از و Database Server
 • بررسی انواع روش های انتقال داده ها در GeoDatabaseها
 • بررسی روش های نگهداری جامعیت داده ها با استفاده از Domain، Subtype …
 • بررسی نقش متادیتا و نحوه کار با داده های کمکی
 • کار با انواع Relationship Class و Topology در پایگاه داده مکانی
 • ایجاد Network Dataset و Geometric Network و کار با آنها
 • بررسی نقش RasterCatalog، RasterDataset و MosaicDataset در مدیریت داده های رستری در  GeoDatabase
 • تعیین سطوح دسترسی به داده ها در  GeoDatabase
 • بررسی تکنیک های استفاده از XML در مدیریت GeoDatabase
 • Versioning و نحوه استفاده از آن در مدیریت داده ها
 • برنامه نویسی GeoDatabase در زبان پایتون