دوره آموزشی Spatial SQL Server

 • نام دوره
 • دوره آموزشی Spatial SQL Server
 • مدت (ساعت)
 • 27
 • شهریه (ریال)
 • 3,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • معرفی انواع داده­ای Geometry/Geography در  SQL
 • شناسایی انواع عوارض مکانی در  SQL
 • ایجاد داده­ های مکانی در SQL در سه روشWKT،WKB  و  GML
 • وارد کردن داده ­های مکانی از منابع مختلف از جمله   ArcGIS
 • انجام تحلیل ­های مکانی بر روی داده ­ها و تحلیل نتایج در Spatial Results
 • ایجاد ایندکس ­های مکانی و استفاده از آنها