سنجش از دور و تحلیل تصاویر ماهواره ای – نرم افزار ENVI

 • نام دوره
 • سنجش از دور و تحلیل تصاویر ماهواره ای – نرم افزار ENVI
 • مدت (ساعت)
 • 44
 • شهریه (ریال)
 • 4,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • مقدمه، معرفی سنجش از دور، تعاریف، کاربردهای سنجش از دور
 • انرژی الکترومغناطیس، مفاهیم و مبانی، نحوه برخورد با اتمسفر و سطح زمین و …
 • معرفی ماهواره ها و سنجنده ها و انواع آنها
 • ویژگیهای تصاویر سنجش از دور
 • پیش پردازش شامل ژئومتریک و رادیومتریک
 • نمایش و بهبود وضوح تصویر، استخراج شاخصها و …
 • طبقه بندی رقومی تصاویر (استخراج نقشه از تصویر)
 • معرفی رادار، لیدار و سیستمهای مادون قرمز حرارتی و فراطیفی
 • آشنایی با منوهای اصلی نرم افزار، باز کردن تصاویر در آن و  …
 • آشنایی با ابزارهای پایه نرم افزار مانند منوی ابزارهای پایه، پنجره های نمایش، موزائیک کردن و  …
 • پیش پردازش شامل تصحیحات رادیومتریک با FLAASH و …
 • آموزش نحوه بارزسازی تصاویر
 • آشنایی با فیلترها
 • طبقه بندی تصاویر پس پردازش و ارزیابی دقت
 • آموزش آشکارسازی تغییرات
 • آشنایی با پردازش های طیفی