پردازش تصاویر ماهواره ای – نرم افزار Matlab

 • نام دوره
 • پردازش تصاویر ماهواره ای – نرم افزار Matlab
 • مدت (ساعت)
 • 48
 • شهریه (ریال)
 • 4,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • تصحیحات تصاویر در مطلب
 • عملیات نقطه ای
 • قطعه بندی
 • پردازش تصویر مورفولوژیکی
 • فیلترها
 • تبدیل تصاویر
 • پردازش تصویر چند مقیاسی
 • کاهش نویز
 • تشخیص و استخراج عوارض