پردازش تصاویر Radar

 • نام دوره
 • پردازش تصاویر Radar
 • مدت (ساعت)
 • 24
 • شهریه (ریال)
 • 3,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • مقدمات رادار
 • فیزیک رادار
 • کاربردهای رادار در جنگل، کشاورزی و بیومس
 • کاربردهای زمینی رادار
 • پلاریمتری
 • اینترفرومتری و کاربردهای آن
 • سیستمها و سنجنده های رادار
 • کاربردهای دریایی رادار