برنامه نویسی #C و شی گرایی

 • نام دوره
 • برنامه نویسی #C و شی گرایی
 • مدت (ساعت)
 • 40
 • شهریه (ریال)
 • 4,000,000

سرفصل دوره آموزشی

 • معرفی و آشنایی با ساختار .NET
 • بررسی محیط توسعه Visual Studio 2013
 • توسعه اولین برنامه کاربردی
 • آشنایی با نوارابزارها و منوهای نرم افزار
 • بررسی انواع متغیرها و عملگرها
 • آشنایی با ساختارهای شرطی و تصمیم گیری
 • آشنایی با ساختارهای چرخشی
 • خطایابی در محیط .NET
 • استفاده از ماژول ها و رویه ها
 • آشنایی با آرایه ها و داده های مجموعه ای
 • بررسی توابع رشته ای و کار با فایل های متنی
 • بررسی مفاهیم و آشنایی با برنامه نویسی شی گرا
 • کار با پایگاه داده و ADO.NET