برنامه نویسی ویندوز( VS 2014)

 • نام دوره
 • برنامه نویسی ویندوز( VS 2014)
 • مدت (ساعت)
 • 52
 • شهریه (ریال)
 • 4,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • آشنایی با ساختار .NET و برنامه های WinForm
 • مروری بر برنامه نویسی شی گرا
 • مروری بر قابلیت هایC# 3.0 & 4.0
 • طراحی برنامه های Windows Form
 • بررسی ADO.NET
 • بررسی پیشرفته ساختار ADO.NET و Linq to SQL
 • استفاده از Crystal Report
 • برنامه نویسی چند نخی