برنامه نویسی پایتون در ArcGIS – مقدماتی

 • نام دوره
 • برنامه نویسی پایتون در ArcGIS – مقدماتی
 • مدت (ساعت)
 • 40
 • شهریه (ریال)
 • 5,500,000

سرفصل دوره آموزشی

  • بررسی انواع روش های   GISAutomation
  • آشنایی با ساختار و اصول زبان برنامه نویسی پایتون
  • آشنایی با توابع و ماژول های پکیج  ArcPy
  • آشنایی با ماژول Arcpy.da
  • معرفی و کار با   Arcpy.mapping
  • کار با داده های رستری از طریق ماژول  Spatial analysis
  • ایجاد ابزارهای Scripty درArcGIS
  • ایجاد Add-ins ها در ArcGIS با استفاده از زبان پایتون
  • تولید خودکار نقشه ها (Layout) با استفاده از ماژول  Mapping
  • بررسی روش های Error Handeling  و  Troubleshooting