دوره ArcObjects مقدماتی – زبان برنامه نویسی #C

 • نام دوره
 • دوره ArcObjects مقدماتی – زبان برنامه نویسی #C
 • مدت (ساعت)
 • 44
 • شهریه (ریال)
 • 5,500,000

سرفصل دوره آموزشی

 • آشنایی با روش­های Customize کردن نرم ­افزار ArcGIS
 • معرفی روش­های سفارشی کردن ArcGIS
 • آشنایی با مفاهیم ArcObjects و زبان­های برنامه ­نویسی
 • آشنایی با کلاس­ها و اشیاء مکانی، خصوصیات و رفتار کلاس ­ها
 • آشنایی با محیط  Visual Studio 2013
 • آشنایی با لایه های مکانی وکتوری
 • آشنایی با ساختار  Geodatabase
 • ویرایش عوارض مکانی و اطلاعات توصیفی منتسب به آنها
 • کار با انواع  Workspaceها
 • آشنایی با ساختار Geometry عوارض
 • کار با لایه ­های رستری
 • تحلیل های مکانی با ساختار Geometry عوارض
 • کار با Symbology عوارض
 • آشنایی با انواع  Elementها و  Labelها
 • کار با  RelationshipClass
 • ایجاد Geodatabase به همراه ساختارهای داخلی
 • ایجاد اکتنشن در ArcGIS
 • آشنایی با کامپوننت ­های  ArcEngine