دوره ArcObjects پیشرفته – زبان برنامه نویسی #C

 • نام دوره
 • دوره ArcObjects پیشرفته – زبان برنامه نویسی #C
 • مدت (ساعت)
 • 40
 • شهریه (ریال)
 • 6,000,000

سرفصل دوره آموزشی

 • آشنایی با  Editor Extension
 • آشنایی با  Utility Network Analyst
 • کار با  Network Analysis
 • انجام عملیات های  Geoprocessing
 • آشنایی با ایجاد  ClassExtensionها
 • ایجاد نرم افزارهای مستقل (Standalone) با استفاده از ArcEngine