دوره آموزشی مبانی WebGIS

 • نام دوره
 • دوره آموزشی مبانی WebGIS
 • مدت (ساعت)
 • 40
 • شهریه (ریال)
 • 4,000,000

سرفصل دوره آموزشی


  • آشنایی با ساختار اینترنت و وب سرورها
  • آشنایی با مرورگرهای اینترنتی و پروتکل HTTP
  • آشنایی با امکانات نرم افزار Visual Studio برای توسعه دهندگان وب
  • آشنایی با قوانین و دستورات HTML5 و CSS3
  • کار با HTML Geolocation
  • آشنایی با کتاب خانه های Jquery و Jquery-UI
  • آشنایی با تکنولوژی Ajax
  • کار با تکنولوژی Google Map API