برنامه نویسی IDL – نرم افزار ENVI

 • نام دوره
 • برنامه نویسی IDL – نرم افزار ENVI
 • مدت (ساعت)
 • 36
 • شهریه (ریال)
 • 4,800,000

سرفصل دوره آموزشی

 • آشنایی با واسط های گرافیکی
 • آشنایی با اجزای اصلی برنامه نویسی در IDL و طراحی رابط کاربر گرافیکی
 • ایجاد رویه ها و فانکشن ها در IDL
 • کنترل جریان ها (Workflow)
 • کار با انواع عبارت ها و عملگر ها
 • پردازش تصویر در IDL و تحلیل توابع کاریردی
 • تبدیلات هندسی و نگاشت تصاویر بر روی سطوح هندسی
 • ماسک گذاری و محاسبه پارامترهای آماری تصویر