ثبت نام دوره آموزشی

به منظور ثبت نام هر یک از دوره های آموزشی، هزینه دوره مورد نظر را به شماره کارت ۵۸۷۶-۹۵۹۳-۹۹۱۸-۶۰۳۷ بانک ملی، بنام مصطفی قیاسوند انتقال دهید. پس از پرداخت شهریه، کد رهگیری دریافتی و مشخصات دوره را از طریق فرم ثبت نام ارسال نمایید.