لیست دوره های آتی

به اطلاع متقاضیان محترم می رسانیم موسسه دانش فضا به یمن فرا رسیدن عید سعید فطر تخفیف ۱۰ درصدی برای متقاضیانی که تا ۵ تیر ماه اقدام به ثبت نام نمایند در نظر گرفته است.