امروزه بیشترین اهمیت جنگ‌افزارها در کشورهای توسعه‌یافته براساس تکنولوژی و فن‌آوری اطلاعات مورد استفاده می‌باشد. بعد از پیدایش انسان، کسب اطلاعات در مورد نیروهای دشمن، نقش بسیار مهمی را در پیروزی بر نیروهای دشمن ایفا می‌کند. همچنین کسب اطلاعات، تفسیر و پردازش آنها از اهمیت خاصی در تصمیم‌گیری‌های سیستمی دارد. GIS در مدل سازی مانورهای نظامی، مدتهاست که در ارتشهای بزرگ دنیا به کار گرفته می شود. GIS با به کارگیری تکنولوژی شبیه سازی توزیعی، محیط مصنوعی میدانهای رزم را به وجود می آورد. شبیه سازی توزیعی، امکان فعل و انفعالات همزمانی را در موقعیتهای گوناگون جغرافیایی فراهم می آورد تا با همکاری یکدیگر، استراتژی جنگی را طراحی نموده و عکس العمل سلاحهای آینده را پیش از تولید مورد آزمایش قرار دهند. این امر به پرسنل نظامی امکان می دهد که مستقیما در فرآیند تولید سلاح های جدید دخالت داشته باشند.

کاربردهای متعددی برای GIS در علوم نظامی وجود دارد که بعضی از آنها عبارتند از: فرماندهی، کنترل، ارتباطات، سیستم جاسوسی و اطلاعات عملیات، سیستم ردیابی یک گروهان نظامی ، سیستم‌های عملیاتی و جاسوسی، سیستم اطلاعات پشتیبانی این سیستم برای امور لجستیک با تعریف جزئیات راه‌ها، مدل‌های توزیع، تحلیل مسیرهای کوتاه، جستجو و نمایش امکانات و زیرساخت‌های پشتیبانی و دیگر موضوعات وابسته، سیستم میدان جنگ الکترونیکی، سیستم تحلیل فرکانس‌ها و مناطق تحت پوشش رادار، نقشه‌های عملیات مشترک، مدل سه‌بعدی زمین، سیستم آفند و پدافند هوائی، سیستم جستجوی نقشه‌های نظامی، استفاده دربرنامه ريزی های نظامی و مکانهای استراتژیک، مدل سازی مانورهای نظامی، موقعیت یابی مجرمین.

برخی از قابلیت های سامانه

  • امکان ترسیم مسیر پرواز دلخواه.
  • تعیین نوع هواپیما با اشکال گرافیکی متناسب.
  • تعیین پارامترهای پرواز از قبیل سرعت و گام پرواز.
  • امکان چرخش و مشاهده تصویر ماهواره ای از سطح.
  • نمایش همزمان هواپیما در حالت دو بعدی و سه بعدی.

سامانه شبیه ساز پرواز با رویکرد پدافند غیر عامل

سازمان صنایع هوایی کشور با استفاده از سامانه شبیه ساز پرواز قادر به آموزش نیروهای متخصص به منظور هدایت و ناوبری هواپیما می باشد تا آموزش هدایت‌گران تازه‌کار هواپیماهای کشور به‌صورت مجازی صورت گیرد از سوی دیگر بدلیل مکان مبنا بودن داده های اینگونه سامانه ها و نیاز به انجام تحلیل های مکانی مختلف در هنگام پرواز، استفاده از سامانه های GISی اجتناب ناپذیر می باشد.

گالری تصاویر