برخی از قابلیت های سامانه

  • تحلیل شاخص های محاسباتی در فیلد های دلخواه.
  • اعتبارسنجی مقادیر فیلدها به منظور انجام محاسبات.
  • امکان خروجی گرفتن از گزارشات در فرمت های Excel و PDF.
  • محیط گزارش ساز با قابلیت گزارش گیری در سطوح استانی و ملی.

سامانه مدیریت داده های سرشماری

داده های سرشماری در طی سال های مختلف مبنای بسیاری از گزارشات  و تصمیم گیری های مدیریتی در سطوح ملی و استانی می باشند. امکان جستجوی انواع داده ها در یک سیستم مدیریت یکپارچه و هوشمند می تواند سبب افزایش سرعت و کاهش خطای انسانی در استفاده از این داده ها گردد. در سامانه مدیریت داده های سرشماری با یکپارچه سازی تمامی داده های سرشماری از سال های ۵۵ تا ۹۰، امکان گزارش گیری و تحلیل هر گونه شاخص دلخواه برای کاربران فراهم گردیده است.

گالری تصاویر