برخی از قابلیت های سامانه

  • نمایش سه بعدی (۳D) از عوارض
  • امکان مشاهده عوارض از نماهای مختلف
  • امکان الصاق و مشاهده تصاویر پانوراما (۳۶۰ درجه) به عوارض

سامانه نمایش سه بعدی پدیده ها درWebGIS

نمایش های بصری از پروژه های توسعه شهری، ابزارهای قدرتمندی هستند که به تیم های اجرایی در تصمیم گیری های کلیدی و راهبردی کمک می کنند. امکان مشاهده تصاویر سه بعدی از سطح زمین و ساختمان ها از نماهای مختلف، بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل از قابلیت های اصلی این طیف از سامانه ها محسوب می گردند. این امکان از طریق ایجاد مدل سه بعدی از شهر و همچنین تهیه تصاویر پانوراما (۳۶۰ درجه) از عوارض فراهم می گردد.

گالری تصاویر