اطلاعات مربوط به شبکه برق بسیار متنوع، حجیم و پیچیده است. سازماندهی، بازیابی و پردازش این داده ها با روشهای سنتی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار، وقت گیر و توام با خطاست. GIS به عنوان راه حل اجتناب ناپزیری جهت ذخیره، سازماندهی و تحلیل داده های مربوط به شبکه شناخته شده و در بسیاری از کشورها برای مدیریت شبکه های برق بکار گرفته می شود. بدین ترتیب، GIS بطور کلی بعنوان سیستمی کارآمد جهت ذخیره و سازماندهی داده های حجیم گرافیکی (نقشه ها) و توصیفی- رقومی شبکه، وبطور ویژه بعنوان سیستمی با ابزار نیرومند جهت افزایش کارایی شبکه، رفع تنگناها و نقایص شبکه، اداره امور مشترکین، یافتن راه حل های بهینه جهت گسترش شبکه، برخورد با مشکلات مقطعی و پیش بینی نشده شبکه و بسیاری موارد دیگر بکار می آید.

نمونه هایی از کاربرد GIS در صنعت برق:

در فاز مقابله با بحران،Dynamic GIS ميتواند کمکهای بسيار زيادی را بنمايد. مثلا ميتوان محل تيمهای نجات را به راحتی تشخيص داد و برای آنها برنامه‌ريزی نمود. در فاز بهبود و بازسازی، GIS می تواند نقش بسيار مهمی داشته باشد. يکي از مهمترين کارها در اين مرحله ارزيابی خسارت است. اين سيستم به همراه GPS میتواند محل تاسيسات آسيب ديده را مشخص کند. نوع و ميزان آسيب به اين ترتيب قابل تشخيص هستند، الويت‌های کار نيز مشخص می‌شوند. GIS ميتواند تعداد پناهگاه های مورد نياز را نيز تخمين بزند. برنامه های بلندمدت می تواند به وسيله GIS برنامه ريزی و اجرا شوند. از GIS میتوان برای سرمايه گذاری نيز استفاده کرد. اين سيستم قابليت نشان‌دادن و پيگيری پيشرفت برنامه‌ها را نيز دارد.

برخی از قابلیت های سامانه

  • ویرایش لیست ایستگاه ها و تجهیزات
  • امکان بارگذاری، حذف و یا ویرایش تصاویر تجهیزات شبکه
  • بانک اطلاعاتی دینامیک با قابیلت ذخیره سازی نامحدود تصاویر

سامانه مدیریت تجهیزات امور انتقال برق

شبکه های انتقال، برق را در مسافت های طولانی و حتی مرزهای بین المللی انتقال می دهند تا به مصرف کنندگان عمده خود و معمولاً شرکت های صاحب شبکه های توزیع محلی برسانند. نگهداری و مدیریت اینگونه شبکه های وسیع نیازمند اطلاع دقیق از وضعیت اجزای شبکه می باشد. بازرسی و سرکشی منظم کارشناسان از شبکه توزیع و تهیه تصاویر از وضعیت تجهیزات می تواند مدیران این شبکه ها را در امر تصمیم گیری در تعویض و یا تعمیر اینگونه تجهیزات یاری رساند. سامانه مدیریت تجهیزات امور انتقال برق، امکان ذخیره سازی، مشاهده و ویرایش تصاویر را برای کارشناسان مربوطه بصورت کاربرپسند فراهم می سازد.

گالری تصاویر