امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و ابزار مرتبط با آن در تجزیه و تحلیل داده های مکانی گسترش زیادی یافته است. در مسائل مهندسی محیط زیست نیز GIS امکان ارزیابی و مدیریت محیط زیست با تسلط بیشتر و صرف زمان و هزینه کمتر را فراهم می نماید. با GIS و تلفیق آن با ابزار و برنامه های دیگر میتوان نقشه هایی را برای بررسی جامع و کامل ایجاد نمود که میزان حجم آلودگیها در آب، خاک و هوا را به صورتی کاملاً پویا ارائه دهد. امور آب و فاضلاب هر شهر وظیفه حیاتی تامین و توزیع آب شهروندان از یک سو و جمع آوری فاضلاب را از سوی دیگر برعهده دارد و به دلیل گسترش فراگیر و تعداد زیاد مشترکین، نیازمند به کارگیری سیستم اطلاعاتی کارآمد و مناسبی است تا در حداقل زمان و با بیشترین کیفیت دسترسی به اطلاعات سیستم شبکه را فراهم نماید. کاربرد سیستم- های نوینی مانند GIS در شرکت های آب و فاضلاب شهری میتواند مسئولین این صنعت را در رسیدن به اهداف خود یاری کند.

كاربردهای سامانه اطلاعات مكانی (GIS) در صنعت آب میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • مدیریت خشکسالی
 • مکان یابی بهینه سد
 • طراحی خطوط انتقال آب
 • تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی
 • کاربرد WebGIS در مدیریت منابع آب
 • مکانی یابی ایستگاه های برف سنجی
 • کاهش هزینه ها و مدیریت مالی منابع آب
 • مدل سازی های منابع آب های سطحی، زیرزمینی و سیلاب
 •  مدیریت بحران(هشدار سیل، شکست سد، برنامه اقدام و …)
 • مدیریت سیلاب های دوره ای، برآورد رواناب حاصل از ذوب یخ و برف

برخی از قابلیت های سامانه

 • ثبت حوادث و اتفاقات در شبکه.
 • ایزوله کردن محل حادثه در شبکه.
 • قابلیت ثبت و جستجوی مشترکین.
 • لیست مشترکین محروم از آب با بستن هر شیر.
 • عملیات شیرگذاری با قابلیت اعتبارسنجی اتصالات.
 • عملیات شیرگذاری با قابلیت اعتبارسنجی اتصالات.
 • امکان گزارش­گیری از نتایج تحلیل­ها و همچنین انواع لایه­های اطلاعاتی.
 • محاسبه سرعت و افت­فشار آب در لوله­های شبکه و همچنین فشار و بار وارد بر گره­ها

سامانه طراحی و مدیریت شبکه توزیع آب شهری

در سامانه طراحی و مدیریت شبکه توزیع آب شهری قابلیت انجام تحلیل­های هیدرولیکی شبکه توزیع آب و همچنین تحلیل­های مکانی­ در نرم­افزارهای GIS با یکدیگر تلفیق گردیده اند. با توسعه این سامانه بر مبنای یک رویکرد علمی، از طرفی نیاز به استفاده از هر گونه نرم­افزار جانبی به منظور انجام تحلیل­های هیدرولیکی کلیدی از قبیل سرعت و افت­فشار در لوله­ها و بار وارد بر گره­ها از میان برداشته شده است و از طرف دیگر انجام برخی تحلیل­های دیگر مورد نیاز کارشناسان شرکت­های آبفا که در هیچ­ گونه نرم­افزار خارجی وجود ندارند نیز در این سامانه امکان پذیر شده است.

گالری تصاویر