با توجه به اینکه کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشوری می باشد لازم است که در این زمینه مطالعات راهبردی صورت گیرد. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان بستری مطمئن و غیرقابل انکار برای گسترش کشاورزی دقیق به شمار می آید. سیستم اطلاعات جغرافیایی به عنوان سیستمی است که میتواند در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت مورد استفاده قرار گیرد. از دیگر عوامل موثر در کشاورزی موفق آگاهی از وضعیت خشکسالی های مناطق مختلف است که هر ساله خسارات زیادی را به کشاورزان وارد می کند. میتوان با تحلیل خشکسالی های منطقه و پهنه بندی آنها در محیط GIS نقشه های جامعی را در این زمینه به دست آورد.

نظارت بر روند بازار، بهبود بازده، و پیش بینی آب و هوا از جمله مسئولیت های بسیاری هستند که برای کاهش خطر خسارات و افزایش سودآوری مورد نیازند. اکنون دیگر سالنامه کشاورزی با تجزیه و تحلیل های جغرافیایی و مدل های پیش بینی جایگزین شده است. با در اختیار داشتن این ابزارها، کشاورزان در حال حاضر توانایی تجسم زمین ها، محصولات و شیوه های مدیریتی را به شکل بی سابقه ای برای مدیریت دقیق از کسب و کار خود دارند.

امروزه، دسترسی به داده های مکانی به عمل ضروری برای هر مزرعه تبدیل شده است. سازمان های دولتی مانند وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA) و اتحادیه اروپا میزبان وب سایت هایی است که اطلاعات ارزشمندی را برای کمک به کشاورزان در درک بهتر زمین های خود و تصمیم گیری آگاهانه تر ارائه می کند. این داده ها بر روی اینترنت قابل دسترسی است و در ایجاد نقشه های هوشمند برای اتخاذ شیوه های بهتر کسب و کار مزارع استفاده می شود.

از کاریردهای استفاده از GIS در کشاورزی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • تخمین عملکرد یک محصول زراعی با استفاده از سنجش از دور RS و GIS
 • مدلسازی دینامیک عملکرد محصولات زراعی با استفاده از GIS
 • تعیین میزان شوری خاک، مدیریت آفت، بیماری ها و علف های هرز
 • استفاده از GIS در آبیاری و زهکشی
 • تهیة نقشه های کاربری اراضی
 • مدیریت طرح های کلان آبیاری و زهکشی
 • کنترل فرسایش خاک و کویر زدایی
 • تعیین بافت خاک و بررسی روند شوری خاک
 • تعیین سطح زیر کشت اراضی آبیاری شده، برنامه ریزی مدیریت منابع آب و …

برخی از قابلیت های سامانه

 • نمایش نقشه های محدودیت کشت
 • واسط گرافیکی کاربرپسند با نقشه های پایه
 • نمایش گزارش های توصیفی در قالب PDF
 • نمایش نقشه های پهنه بندی محصولات مختلف
 • استخراج اطلاعات توصیفی کلیدی با کلیک بر روی هر عارضه
 • ایجاد جداول خروجی از وضعیت محصولات مختلف در یک استان
 • ایجاد جداول خروجی از وضعیت یک محصول در استان های مختلف

اطلس رقومی محصولات کشاورزی کشور

در سامانه ‌WEBGIS اطلس رقومی ظرفیت‌های کشت کشور به موضوع طرح توان سنجي مناطق مختلف جهت كشت انواع محصولات كشاورزي پرداخته شده است. این اطلس در قالب دو بخش اصلی نقشه‌ ها و گزارشات می باشد. این اطلاعات به صورت رقومی در سه بخش عمده نقشه‌های طبیعی، اقلیمی و نهایی تقسیم بنده شده اند و در قالب نمایشگر جغرافیایی با قابلیت‌های گزارش‌گیری و گزینش اطلاعات تهیه گردیده است.

گالری تصاویر